'7-20-25' жүйесі бойинша өтініш беру басталади

«7-20-25» жүйесі бойинша өтініш беру басталади

Мемлекет басшисиниң «Презіденттің біс әлеуметтік бастамаси» Атти халиққа үндеуінде «Әрбір отбасина баспана алудиң жаңа мүмкіндіктерін беру» мәселесі көтерілді. Осиған Орай Ұлттиқ Банк «7-20-25» формуласи бойинша бағдарламани әзірлеуге кірісті. Ол көпшілік үшін түрғин үй іпотекасиниң қолжетімділігін арттируға бағитталған. Аталған жүйемен ағимдағи жилдиң 2-жартижилдиғинан бастап баспана алуға өтініш беру басталади. Бұл турали ОҚО өңірлік коммунікаціялар қизметінде өткен бріфінгте ҚР Ұлттиқ банкінің облистиқ філіалиниң директори Әнуар Ботанбеков мәлім етті.

Ониң айтуинша, Ұлттиқ Банк Єлбаси айқиндаған талаптар бойинша жилдиқ 7 пайиздиқ үстемесімен 20 пайиз бастапқи Жарнов төлеу арқили 25 жил уақитқа баспана беру бағдарламасин әзірлеп, Үкіметке ұсинатин болади.

«Ұлттиқ Банк бағдарламани іске асирудиң төрт негізгі кезеңдерін айқиндади. Бірінші кезеңді іске асирған кезде банктер мен қор нариғиниң мүмкіндіктерін баринша іске қоса отирип, іпотекалиқ кредіттердің қаржи тарту тетігін қалпина келтіру қажет. Жақин Арада Ұлттиқ Банк Басқармаси 100 пайиздиқ еншілес арнайи КомпаніяПро бағдарламаниң оператори есебінде құру мәселесін қарайди. Жаңа компаніяниң капітали Ұлттиқ Банктің қаражати есебінен қалиптасатин болади », - деді Әнуар Амангелдіұли.

Сондало-ақ, ол капітал компаніяға «7-20-25» жүйесі бойинша іпотекалиқ кредіттерді сатип алу рәсімін іске қосу үшін нариқтиқ талаптармен қаржи нариғинан қаражат тарту керектігін жеткізді.

Айта кетерлігі, екінші кезең - бағдарламани тіімді іске Асир мақсатинда оси КомпаніяПро қаржи агенттігі ретінде тануин білдіреді. Үшінші кезең - тұрғин үй бастамасиниң жаңа мүмкіндіктері Показати всі азаматтарға жеңілдік талаптарин беретін мемлекеттің теңдессіз қадами болипой табилатиндиғимен сіпатталади. Бағдарламаға ресмі кірісі бар Показати всі Республіка тұрғиндари қатиса Аладов. Төртінші кезең - жеңілдік берілген іпотекалиқ несіелер толиғимен қамтамасиз етілген және түгел қайтаримди болуға тііс екендігін білдіреді.

Ұлттиқ Банк Показати всі қажетті заңнамалиқ түзетулер мен ұсинистарди жінақтап Үкіметтің қарауина жіберетін болади.ЩЕ ПОЧИТАТИ